Reklamation

Om du mot förmodan inte är nöjd med din resa med Linköping 013 Taxi vill vi att du kontaktar oss. Det gör du enklast genom reklamationsformuläret nedanför. Fyll i så noggrant som möjligt så återkommer vi till dig.

Reklamation

För- och efternamn
Beskriv så detaljerat som möjligt varför du inte är nöjd med din resa
Hur vill du att vi ska kompensera dig?