På Linköping 013 Taxi värnar vi om en hög trafiksäkerhet och en god miljö för våra kunder

Vår policy ska genomsyras av våra förare. På Linköping 013 Taxi ska våra förare ha gott föredöme i trafiken och hos kunden.  Alltid hos oss på Linköping 013 Taxi:
  • All personal som framför fordon skall vara alkohol- och drogfria
  • Vår personal visar hänsyn till andra medtrafikanter och fotgängare
  • Fordonen skall vara i gott och trafiksäkert skick.
  • Upphämtning/avlämning av kund alltid sker på en trafiksäker plats
  • Köra trafiksäkert, och alltid använda säkerhetsbälte
  • Vi ställer höga krav på trafikmoral och etik, och arbetar aktivt med att utbilda och informera all personal detta
  • Att förare har den behörighet och hälsa som krävs för att fullgöra uppdraget på ett trafiksäkert sätt
  • Att säkerställa att våra chaufför har rätt kunskap om och utbildning för de köruppdrag de hanterar
  • Arbeta på ett sätt som strävar mot att nollvisionen uppnås